Popis projektu


Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors

HORIZON 2020 ISIB-02-2014 project, Grant no. 652638


HENNOVATION - PROJEKT MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI ZKVALITŇOVÁNÍ WELFARE NOSNIC


Problematice welfare nosnic je v posledních letech věnována zvýšená pozornost, která neskončila zavedením zákazu používání neobohacených klecí. Právě v souvislosti s tímto zákazem a nutností změny technologie ve většině produkčních chovů v Evropě čelí producenti vajec novým výzvám, jak zabezpečit ekonomicky efektivní produkci vajec, bezpečnost a kvalitu výsledného produktu, ale také zvyšující se požadavky na zajištění welfare nosnic ze strany konzumentů. Aktuálnost a význam těchto otázek byla zohledněna při podání a následném přijetí k řešení mezinárodního projektu "Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors" (Call: H2020-ISIB-2014-1, Topic: ISIB-02-2014, Grant agreement no: 652638) v rámci rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, který má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Na řešení projektu se od 1. ledna 2015 podílí mezinárodní tým složený ze sedmi partnerských institucí z pěti států EU: University of Bristol, Velká Británie, University of Exeter, Velká Británie, ADAS UK Ltd, Velká Británie, Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko, Universitat Autònoma de Barcelona, Španělsko, Wageningen University and Research centre, Nizozemí a prostřednictvím Ústavu ochrany zvířat, welfare a etologie také Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR. Na rozdíl od 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) se v programu Horizont 2020 počítá také s větší podporou tzv. přístupu bottom-up (zdola-nahoru) při formulaci výzkumných témat, tj. projekt si klade za cíl propagovat inovace vycházející z požadavku praxe, vytvářet sítě pro výměnu poznatků a praktických zkušeností mezi jednotlivými články sektoru a více propojit vědecký výzkum s praxí. V konkrétním případě právě řešeného projektu to znamená propojení chovatelů nosnic, přepravců, zpracovatelů vajec a masa, veterinárních lékařů, poradců, vědců atd. Při hledání možných inovací se bude projekt zaměřovat jak na otázky spojené s chovem nosnic, tak na jejich odchyt při vyskladnění, přepravu na jatky a porážení po ukončení snášky.

Projekt HENNOVATION má tedy za cíl demonstrovat potenciál inovací určovaných chovateli, přepravci a zpracovateli. Toho bude dosaženo prostřednictvím vytvoření inovačních sítí (vedených chovateli nebo přepravci/zpracovateli), které budou proaktivně vyhledávat a aplikovat nové myšlenky s cílem zefektivnit zemědělské postupy a podniky a posílit jejich udržitelnost. Tyto sítě budou spolupracovat s veterinárními lékaři, zemědělskými poradci a vědci, zpracovateli vajec, konzumenty a těmi, kteří odpovídají za certifikaci produktů.

Hlavním cílem těchto sítí je vytvářet a šířit technické inovace založené na praxi, jakož i na ekonomických a vědeckých poznatcích, za účelem zvýšení udržitelnosti odvětví chovu nosnic. Sítě se budou zpočátku zabývat dvěma konkrétními problémy, které jsou předmětem aktuálního zájmu v tomto výrobním odvětví: zraňující klování v hejnech nosnic a nakládání s nosnicemi po ukončení snášky.

Projekt bude rozvíjet dovednosti účastníků v inovačních sítích a posílí komunikaci a interakci mezi jednotlivci zapojenými v rámci každé sítě. Aktivity zahrnují vytvoření sítě komunikační infrastruktury pro podporu sdílení znalostí uvnitř i mezi jednotlivými sítěmi a tvorbu e-learningového kurzu pro poradenské služby s cílem zvýšení kompetence a schopností těchto služeb pro podporu sítí.


Bližší informace: Eva Voslářová, VFU Brno, e-mail: voslarovae(at)vfu.cz,